WYDZIAŁ - WŁADZE

Dyżury władz Wydziału: 

ul. Gołębia 16, I piętro - pokój 47; nr telefonu: 12 663 13 34
 
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ:
prof. dr hab. Renata PRZYBYLSKA    e-mail: renata.przybylska@uj.edu.pl
 

przyjmuje

w poniedziałki w godz. 11.45-13.15

w czwartki w godz. 12.00-13.30

 Dyżury Pani Dziekan prof. Renaty Przybylskiej we wrześniu 2017 r. odbędą się w następujących terminach: 

czw. 14 IX  godz. 10.00-11.30

czw. 21 IX godz. 9.00-10.30

pon. 25 IX godz. 10.30-12.00

Informujemy, że na dyżury Pani Dziekan obowiązują wcześniejsze zapisy.

 

Prodziekan ds. naukowych:
prof. dr hab. Anna Łebkowska          e-mail: anna.lebkowska@uj.edu.pl
 
przyjmuje
 
we wtorki  9.30-11.00
w piątki     9.30-11.00
 
Dyżur prof. Anny Łebkowskiej w piątek, 15 września br. zostaje odwołany z powodu obowiązków służbowych.
 
Dyżur prof. Anny Łebkowskiej we wtorek, 19 września br. rozpocznie się wyjątkowo o godz. 12.15
 
 

 

 Prodziekan ds. dydaktycznych:
dr hab. Jarosław Fazan                      e-mail: jaroslaw.fazan@uj.edu.pl
  
przyjmuje 
  

w poniedziałki w godz. 11.45-13.15 (pok. 43, dyżur dla studentów)

w czwartki w godz. 11.45-13.15 (pok. 43, dyżur dla studentów)

w czwartki w godz. 14.00-15.00 (pok. 47, dyżur dla pracowników)

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że dyżury dla pracowników zostaną wznowione w czwartek, 5 października 2017 r.