Praktyka pedagogiczna

Wydawanie dokumentów na praktykę pedagogiczną

Skierowania na praktykę pedagogiczną i dzienniczki praktyk będą wydawane przez dr Ewę Nowak w terminach:

13.06.2017 (wtorek) – godz. 8.30, p. 23/Gołębia 20

20.06.2017 (wtorek) - godz. 8.30, p. 23/Gołębia 20

Uwaga! Kartę oceny praktykanta i instrukcję praktyki każdy drukuje samodzielnie (wzory dostępne na stronie www.polonistyka.uj.edu.pl, w zakładce studia – praktyki)

 

______________________________________________________________________________

Uwaga! Dokumenty po praktykach (dzienniczek praktyk, karta oceny praktyki) należy złożyć  u dr E. Nowak (p. 23/ Gołębia 20) w terminie: II SUM (dokumenty z praktyki w szkole ponadgimnazjalnej) – 25.04.2017 (wtorek), g. 8.30 – 9.30 Złożenie dokumentów jest warunkiem uzyskania zaliczenia!

______________________________________________________________________________

Uwaga! Studenci, którzy będą odbywać praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej i gimnazjum (11 września – 6 października 2017 roku) proszeni są o dostarczenie do sekretariatu (p. 44/Gołębia 16) potwierdzenia rezerwacji szkoły. Termin upływa 28.04.2017 r.

______________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Skierowania na praktyki dostępne w pok. nr 44

Koordynatorzy

  •  Praktyka pedagogiczna – dr Ewa Nowak
  •  Praktyka zawodowa
  1. Kulturoznawstwo, specjalność teksty kultury; Filologia polska, specjalność antropologiczno-kulturowa) – dr Jerzy Franczak
  2.  Polonistyka – Komparatystyka – dr Anita Całek
  3. Edytorstwo – dr Magdalena Komorowska
  4. Krytyka literacka – dr Tomasz Cieślak - Sokołowski