Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Sprawy naukowe

Wyposażenie sal wykładowych

Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6 oraz przy Rynku Gł. 8 są wyposażone w sprzęt multimedialny.

Konkurs dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło już tegoroczny konkurs dla wybitnych młodych naukowców. Z nowym rozporządzeniem w tej sprawie można zapoznać się na stronie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138717111 

lub na stronie MNiSZW http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Weryfikacja harmonogramów zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo,
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację harmonogramów zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018. Harmonogram ten, opracowany na podstawie obsad przekazanych przez Kierowników Katedr wiosną br., 15 września znalazł się na stronie internetowej Wydziału Polonistyki.
Proszę również o uzupełnienie i ewentualną modyfikację sylabusów przedmiotowych prowadzonych przez Państwa kursów.
Państwa Kierowników Katedr proszę o przekazanie tego komunikatu nieetatowym pracownikom, realizującym zajęcia dydaktyczne w ich katedrach.
Proszę równocześnie o zgłaszanie dostrzeżonych błędów i usterek na ręce Pani mgr Doroty Chmielnickiej, Kierowniczki Sekretariatu Studenckiego Wydziału Polonistyki (p. 43).
 
Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie 
dr hab. Jarosław Fazan
Prodziekan ds. dydaktycznych

Nowy nabór do Konkursu dla Młodych Naukowców

Konkurs o dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich 

Szanowni Państwo, 
nowy nabór do konkursu prowadzony będzie do dnia 16.03.2018r. w pok. 45. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie rozliczenie otrzymanej dotacji oraz złożenie sprawozdania z dotychczas uzyskanego dofinansowania dla młodych naukowców (sprawozdanie elektroniczne i w wersji z wymaganymi podpisami).

Regulamin ; Formularz;

  •  
  •  

Urlopy wypoczynkowe

Od 1 października 2013 r. wnioski o urlop wypoczynkowy mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej, tj. przez Portal Informacyjny UJ 

Dodatkowe informacje:

Komunikat w sprawie urlopów

Instrukcje 

Punkty za publikacje

Do pobrania plik z rozpisanymi zasadami punktowania publikacji naukowych pdf.  Najważniejsze informacje znajdują się na stronach: 3 i 4 a także 14 i 15.

Sprawy dydaktyczne