Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

PROMOTORZY PRAC MAGISTERSKICH
NAPISANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016 / 2017

Wydział Polonistyki UJ organizuje IV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, połączonego z ogólnopolskim Konkursem o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego. Z upoważnienia Dziekana Wydziału bardzo proszę Państwa Promotorów o zgłaszanie wyróżniających się rozpraw. 
Zgodnie z regulaminem udział w konkursie wziąć mogą prace złożone do 30 września 2017 r. i obronione do końca października 2017 roku. Egzemplarze prac - wraz z recenzjami – przyjmuje mgr Renata Pińkowska (Sekretariat ds. studenckich, p. 44, ul. Gołębia 16). Prosimy ponadto o przesłanie tekstów w formie elektronicznej na adres pracemagisterskieWP@uj.edu.pl (konto konkursu). Ostateczny termin zgłoszeń upływa 8 stycznia 2018 r. Prace z obu dziedzin, które uzyskają I nagrodę, zostaną zarekomendowane do udziału w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Jury konkursowe pracować będzie w składzie: dr hab. Roman Dąbrowski, dr hab. Maciej Rak, dr hab. Monika Szpiczakowska, dr hab. Kinga Tutak, dr hab. Dorota Wojda, prof. dr hab. Zofia Zarębianka, dr hab. Andrzej Zawadzki, prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec - przewodnicząca. 


Łączę wyrazy szacunku,
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

Szanowni Państwo,
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację harmonogramów zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018. Harmonogram ten, opracowany na podstawie obsad przekazanych przez Kierowników Katedr wiosną br., 15 września znalazł się na stronie internetowej Wydziału Polonistyki.
Proszę również o uzupełnienie i ewentualną modyfikację sylabusów przedmiotowych prowadzonych przez Państwa kursów.
Państwa Kierowników Katedr proszę o przekazanie tego komunikatu nieetatowym pracownikom, realizującym zajęcia dydaktyczne w ich katedrach.
Proszę równocześnie o zgłaszanie dostrzeżonych błędów i usterek na ręce Pani mgr Doroty Chmielnickiej, Kierowniczki Sekretariatu Studenckiego Wydziału Polonistyki (p. 43).
 
Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie 
dr hab. Jarosław Fazan
Prodziekan ds. dydaktycznych

II edycja Konkursu dla Młodych Naukowców 2017

Konkurs o dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Szanowni Państwo, 
ponowny nabór do konkursu prowadzony będzie od 23-31.10.2017 w pok. 46B. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie rozliczenie otrzymanej dotacji oraz złożenie sprawozdania z dotychczas uzyskanego dofinansowania dla młodych naukowców (sprawozdanie elektroniczne i w wersji z wymaganymi podpisami).

Regulamin ; Formularz;

Sprawy naukowe

 

Urlopy wypoczynkowe

Od 1 października 2013 r. wnioski o urlop wypoczynkowy mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej, tj. przez Portal Informacyjny UJ 

Dodatkowe informacje:

Komunikat w sprawie urlopów

Instrukcje 

Punkty za publikacje

Do pobrania plik z rozpisanymi zasadami punktowania publikacji naukowych pdf.  Najważniejsze informacje znajdują się na stronach: 3 i 4 a także 14 i 15.

Sprawy dydaktyczne