Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale Polonistyki

  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Centrum Nauki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pdf
  • Granty dydaktyczne realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Komisji Europejskiej pdf

Aktualne konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki
• Miniatura 2
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/139620279

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Granty na granty
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138927310

• Dialog >>

• Premia na Horyzoncie - nabór w trybie ciągłym >>
 
Konkursy Komisji Europejskiej

• ERC Advanced Grants
http://www.cawp.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/139984264
•  Twinning
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138926562
• ERA Chairs
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138927346

Raporty roczne i końcowe  >>