Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale Polonistyki

  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Centrum Nauki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pdf
  • Granty dydaktyczne realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Komisji Europejskiej pdf

Aktualne konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

• HARMONIA 10
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140171037
• MAESTRO 10
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140185372
• SONATA 10
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140186461
• Miniatura 2
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/139620279

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Granty na granty
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138927310

• Dialog >>

• Premia na Horyzoncie - nabór w trybie ciągłym >>

Konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

• Monografie
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140551786
 
Konkursy Komisji Europejskiej

•  Twinning
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138926562
• ERA Chairs
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138927346

 

Raporty roczne i końcowe  >>