Komunikaty dla studentów

Rejestracja na zajęcia przez system USOS

na I semestr 2017/2018

25.09.2017  g. 8:00  - 08.10.2017 g. 23:59

Rejestracja jest obowiązkowa.

__________________________________________________________________________

Rejestracja na seminaria magisterskie przez system USOS

na I semestr 2017/2018

25.09.2017  g. 8:00  - 08.10.2017 g. 23:59

Rejestracja jest obowiązkowa.

 

__________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2017/2018 zajęcia prof. Z. Zarębianki (w tym wykład Historia literatury polskiej 1918-1945) z rozpoczną się 12.10.2017 r. 

________________________________________________________________________

 

 

Letnia sesja poprawkowa  2016/2017 >>

 

__________________________________________________________________________

 

Wydawanie dokumentów na praktykę pedagogiczną

Skierowania na praktykę pedagogiczną i dzienniczki praktyk będą wydawane przez dr Ewę Nowak w terminach:

13.06.2017 (wtorek) – godz. 8.30, p. 23/Gołębia 20

20.06.2017 (wtorek) - godz. 8.30, p. 23/Gołębia 20

Uwaga! Kartę oceny praktykanta i instrukcję praktyki każdy drukuje samodzielnie (wzory dostępne na stronie www.polonistyka.uj.edu.pl, w zakładce studia – praktyki)

__________________________________________________________________________

Uwaga!

Studenci odbywający praktykę pedagogiczną w dn. 11 września – 6 października 2017 roku proszeni są o odbiór druków Umów dla nauczyciela – opiekuna praktyki.

Druki będą wydawane w sekretariacie (p. 44/ Gołębia 16) do dn. 19 maja 2017.

Wypełnione Umowy należy złożyć do dn. 30 czerwca 2017.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: renata.pinkowska@uj.edu.pl lub telefoniczny: 12 663 13 23

__________________________________________________________________________

Rejestracja na seminaria licencjackie przez system USOS na I semestr 2017/2018

01.06.2017  g. 8:00  - 18.06.2017 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.

___________________________________________________________________________

Dnia 25.05.2017 wykład z Literatury obcej: francuskiej prowadzony przez
prof. M. Dębowskiego zwykle o godz. 13:15 w Auli 06 przy ul. Grodzkiej 64
odbędzie się wyjątkowo w s. 21 w budynku na ul. Gołębiej 20.

___________________________________________________________________________

KONKURS PRAC ROCZNYCH 2017 

XXII EDYCJA KONKURSU WYDZIAŁU POLONISTYKI NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ROCZNĄ Z ZAKRESU HISTORII LITERATURY POLSKIEJ, INTERPRETACJI, TEORII LITERATURY, KRYTYKI LITERACKIEJ, KOMPARATYSTYKI I KULTUROZNAWSTWA

W roku akademickim 2016/2017 organizowana jest XXII edycja konkursu na najlepszą studencką pracę roczną z zakresu historii literatury polskiej, interpretacji, teorii literatury, krytyki literackiej, komparatystyki i kulturoznawstwa.
W konkursie mogą wziąć udział prace rekomendowane przez prowadzących ćwiczenia, konwersatoria i opcje w bieżącym roku akademickim. Ostateczny termin ich zgłaszania upływa 13 czerwca 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

___________________________________________________________________________

Szanowni Państwo.
Uruchomiliśmy zapisy na dodatkowy termin szkolenia bhp studentów i doktorantów..
Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego przedmiotu „Szkolenie bhp” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie: http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

___________________________________________________________________________

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych   studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy. Więcej >>

___________________________________________________________________________

 

Jagiellońskie Centrum Językowe  zaprasza studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich do skorzystania z szerokiej gamy kursów tematycznych, na których można doskonalić język ogólny, specjalistyczny oraz akademicki.  Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą  na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne

___________________________________________________________________________

Uwaga Studenci Komparatystyki !

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE:

PROSIMY STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ W TYM ROKU LEKTORAT Z J.ANGIELSKIEGO, ABY ZROBILI TEST PLASUJĄCY Z J.ANGIELSKIEGO ( DOSTĘPNY ONLINE: http://www.jcj.uj.edu.pl/documents/15103613/69949237/ang-test-plasujacy.pdf ). 

WYNIKI TEGO TESTU UMOŻLIWIĄ PAŃSTWU WYBÓR ODPOWIEDNIEGO POZIOMU GRUPY LEKTORATOWEJ. 

___________________________________________________________________________

Terminy dyżurów pracowników naukowych Wydziału Polonistyki wg nazwisk

Informacje o odwołaniach zajęć i dyżurów zamieszczane są na profilu Samorządu Studentów 

https://www.facebook.com/Samorzad.PolonistykiZaległe szkolenie BHP

____________________________________________________________________________

Kursy dla studentów z zagranicy

____________________________________________________________________________

 

Informuję, że wyjazdy zagraniczne studentów o charakterze naukowym stanowią ważną część osiągnięć studenta w toku nauki i powinny być zamieszczone w suplemencie do dyplomu. 

W związku z tym apeluję o zgłaszanie udokumentowanych wyjazdów tego rodzaju do sekretariatu ds. studenckich przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej.
 
Dziekan Wydziału Polonistyki
(-) prof. dr hab. Renata Przybylska
 
___________________________________________________________________________

II edycja programu "Stacja Konstelacja"___________________________________________________________________________________________

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału.

____________________________________________________________________________________________

Studenci każdego odrębnego kierunku studiów, co wynika z przepisów,  mają obowiązek wybierania seminarium magisterskiego prowadzonego tylko i wyłącznie dla ich kierunku.

_______________________________________________________________
 
Studenci kierunków filologia polska i polonistyka-komparatystyka mają prawo  w ramach przysługujących im bezpłatnie dodatkowo 30 punktów ECTS (na każdym  stopniu studiów) wybrać blok przedmiotów dający uprawnienia do wykonywania  zawodu nauczyciela (moduły psychologiczno-pedagogiczny i  dydaktyczny).Deklarację o wyborze powyższego bloku należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do 8 października pierwszego roku studiów w sekretariacie  studenckim Wydziału Polonistyki. Studenci specjalności nauczycielskiej  (kierunek filologia polska) mają ten blok w obowiązkowym programie studiów.
____________________________________________________________________________________________
 

____________________________________________________________________________________________